SKRITA PAST NEPREMIČNINSKIH SKLADOV

Pri nepremičninskih skladih se pogosto izpostavlja stabilnost ter seveda enosmernost gibanja vrednosti. Žal bo letošnje leto na tem področju prineslo kar nekaj razočaranj. Že pogled na skoraj prepolovitev vrednosti sklada Meinl European Land razkrije potencialne probleme, ki jih bodo čutili ne samo fizični vlagatelji ampak tudi finančne institucije, ki so na teh skladih osnovale garantirane produkte.

mel.png

Vir: TradePort2 

Predpostavimo, da so zavarovalnice v želji po stabilni naložbi vložile veliko denarja v tak sklad s ciljem, da bi “brez ” tveganja izpolnile obvezo, ki so jo podale strankam v posameznih garantiranih produktih. Vrednost naložbe se sedaj prepolovi, obveza pa ostane ista. Torej mora zavarovalnica izgubo kriti iz lastnega kapitala.

Koliko slovenskih zavarovalnic ima ta problem?

Po vsej verjetnosti bistveno manj kot v Avstriji, kjer bomo v prihodnjih mesecih zagotovo brali o izstopajočih popravkih vrednosti stabilnih naložob.

Sicer pa ni na udaru samo zgoraj omenjeni sklad. Tudi na Hrvaškem je na primer zadnji aktualni nepremičninski sklad Fima Proprius padel pod nominalno vrednost:

fimaproprius.PNG

Vir: fgi.hr

Comments are closed.