EUR/JEN

Zadnje dni dobivamo zelo mešane podatke, ki vplivajo na vrednost valutnega križa EUR/JEN. Na eni strani razmerje izgublja vrednost zaradi zapiranja pozicij, ki so jih vlagatelji odprli skladno s carry trade strategijo, kot tudi zaradi pričakovanj, da ECB ne bo več dvignila obrestne mere. Po drugi strani rast jena še zmeraj omejujejo skromni makroekonomski podatki, ki ne dajejo dovolj podlage za hitrejše dvigovanje obrestnih mer na Japonskem.

eurjen-1109.png

Vir: TradePort2 

Tehniča slika zaenkrat kaže, da je pot navzdol odprta, kar pušča dobre možnosti, da bomo na delniških trgih zaznali še precej negotovosti.

Comments are closed.