FED NE KONTROLIRA DENARNE MASE

To je bil namreč odgovor g. Egona Zakrajška iz FED-a na vprašanje, zakaj FED tako močno povečuje obseg denarne mase v obtoku. Pri tem je dodal, da so celo kazalnik M3 odmislili.

Verjamem, da marsikateri poslušalec po vsej verjetnosti ni razumel poante vprašanja. Povečevanje obsega denarne mase v obtoku je namreč ključno orožje centralne banke pri reševanju zadnjih kriz. Ko se pojavi problem, gospodarstvo zasujejo z dolarji. To deluje kot plima, ki dvigne vse barke. Dobre in slabe. Da boste lažje razumeli dinamiko, lahko pogledato spletno stran nowandfutures.com, kjer boste lahko našli tudi simulacije gibanja kazalnika M3. Vse to seveda vodi k nominalnem napihovanju cen, medtem ko realna vrednost temu ne sledi (kar lahko vidimo tako v padcu ameriškega dolarja, kot rasti cen več ali manj vseh surovin). Končna postaja je seveda devalvacija valute oziroma hiperinflacija.

Sicer smo lahko na njegovem predavanju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani imeli priložnost slišati njegovo mnjene o aktualnem stanju na finančnih trgih. Predstavil je svoj pogled na potek aktualne kreditne krize ter rešitve, ki so jih v FED-u sprejeli. Pri tem je zanimivo izpostavil, da so med vzroki padca bile tudi kreditne agencije, ki so znižale ocene določenim vrednostnim papirjem. V tem pogledu moram pripomniti, da so kreditne agencije samo posledično reagirale na stanje na kreditnih trgih, kar pomeni, da zaradi njih ni prišlo do prvih padcev ampak so svoje ocene o boniteti nekaterih vrednostnih papirjev, ki niso imeli več povpraševanja, morali enostavno spremeniti. Seveda je njihova uradna ocena nato sprožila prevrednotenje naložb v nekaterih finančnih institucijah, kar pomeni, da se je na ogenj prilivalo dodatno olje.

Predavanje je seveda pritegnilo veliko pozornosti, kar kaže na aktualnost problematike kot tudi na dejstvo, da takih predavanj v Sloveniji preprosto primankuje.

Comments are closed.