ponedeljek, 1. oktober 2007

PRESENEČENJA HRVAÅ KEGA TELEKOMA

Današnja objava števila hrvaških državljanov, ki so čakali v vrsti za Telekom, je presenetila skoraj večino ljudi. Podoben efekt pa je imela tudi cena, ki jo je vlada določila. Namreč skoraj 360.000 državljanov Hrvaške bo delnice H-T-ja dobilo po ceni 265 kun, kar je lepo darilo sedanje vlade, ki si na ta račun obeta ponovno izvolitev.

Zakaj se vlada ni odločila za maksimalno ceno (320 kun), ki jo določila v poteku javne ponudbe, je seveda znano – to je politična odločitev. Odločitev, ki bo mnoge državljane pahnila v borzne kroge in jih tako rekoč naučila nekaj ekonomskih osnov – od sklepanja borznih pogodb pa do dajanja borznih naročil.

Hrvaška zgodba je povsem drugačna od slovenske. V Sloveniji smo s podarjenimi certifikati postali vsi delničarji. Večina jih je takoj prodajala, danes pa lahko opazimo, da vse več državljanov le-te kupuje nazaj. Zakaj? Zato, ker so delnice oziroma vzajemni skladi pač smiselna alternativa dolgoročnemu bančnemu varčevanju.