KJE PREŽIJO IZGUBE?

V zadnjih dneh lahko zasledimo mnogo člankov ter objav o odpisih, ki jih delajo finančne institucije. Ocene teh izgub se skorajda iz dneva v dan povečujejo. Trenutno je govora okoli 500 milijardah ameriških dolarjev. Seveda pa to ne bodo edine izgube, ki sledijo v celotni  zgodbi kreditne krize oziroma krize 2007:

 • potrošniki
  • izguba vrednosti nepremičnin – ameriški trg nepremičnin je ocenjen na okoli 21.000 milijard ameriških dolarjev. Glede na trenutno stanje, ko se nihče noče preveč izpostavljati z nakupi, rubeži pa se vrstijo (kar povečuje število hiš, ki se prodajajo), je padec vrednosti ameriških nepremičnin dokaj samoumeven. Vprašanje je seveda kakšen bo ta padec,
  • izguba vrednosti delnic – s spremembo potrošnje (znižala se bo) se spremenijo tudi pričakovanja. V tem kontekstu gre pričakovati resne padce tečajev.
 • finančne institucije
  • nepokrivanje obveznosti iz naslova kreditnih kartic (ker so banke zaostrile pogoje kreditiranja, potrošniki veselo trošijo s kreditnimi karticami. Ob nespremenjeni potrošnji ter negativnem varčevanju,  lahko ta segment vidimo kot balon, ki leti naravnost v kaktuse),
  • nepokrivanje obveznosti iz naslova avtomobilskih kreditov,
  • nepokrivanje obveznosti iz naslova hipotekarnih kreditov (veliko kreditov s sprejemljivo obrestno mero se “resetira” na višjo obrestno mero),
  • pravilno ovrednotenje derivatov, ki se nahajajo v level 2 in 3 (tukaj bi lahko kakšna večja banka zaradi prevelike izpostavljenosti šla v stečaj).

Po vsej verjetnosti se še kje skriva kakšna večja izguba. Več kot jih bo, zanimivejše bo. Previdnost torej ni odveč.

Comments are closed.