NKBM

O NKBM je bilo napisanega več ali manj vse.  O tej javni ponudbi se govori kot da bo zadostila skoraj vsakega slovenskega vlagatelja, toda pogled na število izdanih delnic ter število delnic, ki so dodeljene v javni ponudbi slovenskim državljanom razkriva sledeče:

  • potencialni absolutni znesek vpisa znaša med 119,7 in 157,7 mio eura (to je slaba polovica sredstev, ki jih ima KD-jev vzajemni sklad Galileo),
  • v kolikor 50.000 državljanov vpiše kvoto dobrih 3000 evrov, je že presežena zgornja meja razpoložljivih delnic.

Comments are closed.