AMERIÅ KA SPODBUDA POTROÅ NJI

Včeraj so ameriški kongresniki potrdili nov paket spodbude potrošnji. Gre za 150 milijard ameriških dolarjev, ki jih bodo državljani dobili v obliki davčnih popustkov. To seveda pomeni, da bodo pomoč dobili več ali manj vsi. Torej ne samo tisti, ki so zaradi prezadolženosti v položaju, ko lahko izgubijo dom zaradi nezmožnosti odplačevanja nepremičninskih kreditov.

Omenjena spodbuda vsekakor ne bo imela malih posledic. Imela bo velike, toda kratkoročne. Å e zmeraj ostaja vprašanje, če se aktualni problemi s tem rešijo. Po mojem mnenju ne, kar pomeni, da je ta paket bolj v smislu reševanja zavedanja “recesije” kot pa aktualnih problemov povezanih z nepremičninskim trgom, kreditnim trgom ter seveda varčevanjem na splošno (američani imajo namreč negativno stopnjo varčevanja in to je po mojem mnenju prioritetna stvar, ki se jo mora reševati – najprej potroši manj kot zaslužiš).

Tako bo ta paket predsvem spodbuda večji potrošnji. In glede na dejstvo, da je potrošnja ameriških državljanov 6 večja od potrošnje  Kitajcev ter Indijcev skupaj, je jasno, da je Azija tako povlekla navzgor. Tukaj tudi tiči razlog, zakaj je Amerika še zmeraj tako pomembna oziroma zakaj “decoupling” razvijajočih se držav še ni zrel .

Borzni trgi so tako ponovno dani v nemilost nepredvidljivih reakcij. Če potegnemo črto, so problemi  še zmeraj aktualni. Toda trgi se danes obnašajo kot da problemov ni.

Comments are closed.