KD IN ZAVAROVALNICE

Danes je bil objavljen podatek o premijah slovenskih zavarovalnic v lasnkem letu in sicer so zavarovalnice zbrale 9,63% več premij kot leto poprej. Skupina KD, kamor sodita AdriaticSlovenica in KD Življenje, je imela nekoliko višjo rast in sicer 13,47%. K taki izstopajoči rasti je največ prispevala KD Življenje, ki je lansko leto uspela zbrati 48% več premij kot v letu 2006. To pomeni, da so zavarovalnice v skupini KD zbrale 308,3 mio eurov premij. Oziroma tretjino premij, ki jih je zbrala skupina Triglav.

Comments are closed.