FRONT RUNNIG NA GORENJU?

Pogled na Seonet ter Gorenjeve javne objave razkrije sledeče:

gorenje1.png

Vir: SEONET

Se pravi, menedžerji sprva kupujejo zase. Nato pa za podjetje. Za vse upravljavce premoženja je tak pristop zelo sporen, kajti delno pade v definicijo front runninga, povzeto iz evropskih direktiv: ” Front runnig je ustvarjanje prevladujoče ponudbe ali povpraševanja po določenem vrednostnem papirju, blagu na trgu s strani borznega posrednika, na podlagi vedenja o veliki transakciji, ki se bo zgodila in za katero se pričakuje, da bo imela vpliv na tržne cene.

Comments are closed.