KD IN ISTRABENZ

Učna ura za vse pisce prevzemne zakonodaje kot tudi za Agencijo za trg vrednostnih papirjev. KD je pred poletno skupščino Istrabenza dobil delnice, toda sedaj jih vrača. To, da so jih takrat kupili, je omogočilo, da je “notranja” skupina lahko glasovala (zaradi odvzema glasovalnih pravic s strani ATVP-ja).

Skratka, mali delničarji lahko na tem primeru vidijo, da jih prevzemna zakonodaja ter ATVP ne moreta popolnoma zaščititi pri varovanju lastnih interesov.

Comments are closed.