JAPONSKI JEN

Japonski jen počasi prehaja v območja, ki niso več vzdržljiva. Vsaj tako je razbrati iz komentarjev japonske centralne banke o morebitni intervenciji (nivo 85 USDJPY) kot tudi o ekonomskih temeljih, na katerih sloni japonsko gospodarstvo. Namreč rastoča valuta naj bi bila odraz bodisi dobrega obrestnega diferenciala ali pa odlične ekonomske podlage. V primeru jena se kot ozadje rastoče vrednosti omenja predvsem odvijanje carry trade-a, ki se je gradil v zadnjih desetih letih. Koliko je še tega je težkoreči, določene ocene pa se vrtijo okoli 4% BDP-ja.

 

jen29012009.png

 Vir: TradePort2

 

Za ameriške vlagatelje bi padec jena pomenil upad vrednosti naložb, ki jih imajo na Japonskem, po drugi strani pa bi ameriškim potrošnikom pocenil nakupe japonskih proizvajalcev. Kam točnose bo obrnil jen je težko reči, vsekakor pa rast ne bo trajala v nedogled.

Comments are closed.