Povezave

Slovenski računovodski standardi (2006)

Slovenski inštitut za revizijo

Davčna uprava RS

Vse o MRS 19

Odbor za mednarodne standarde (IASB)

Kolektivne pogodbe 1

Kolektivne pogodbe 2

Å tudija o vpeljavi MRS 19

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.