Splošno

Izračun rezervacij za dolgoročne zaslužke zaposlenih je nova pogruntavščina računovodskih standardov, nanašajo pa se na jubilejne nagrade, odpravnine ter še na nekatere druge postavke.

Podjejta jih vključijo v svoje poslovne knjige in tako vplivajo na davčno osnovo, zato je priporočljivo, da te izračune opravi pooblaščeni aktuar, saj bi izračuni po “domače” bili predobra skušnjava davčni kontroli…

Torej, če želite imeti izračun za dolgoročne zaslužke, ki temelji na aktuarskem modelu, se nam le oglasite.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.